เ ค ล็ ด ลั บเริ่มต้นความร่ำร ว ย ด้วยการไหว้พระสีวลี ถูกวิ ธี เรียกให้เงินไหลมาเทมา

ปีใหม่แล้ว เราจะพาคุณนั้นไปเริ่มต้นปีด้วยการเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมา กับบทความ เ ค ล็ ด ลั บเริิ่มต้นความร่ำร ว ย ด้วยการไหว้พระสีวลี ถูกวิ ธี เรียกให้เงินไหลมาเทมา ไปดูกันว่าการไหว้พระสีวลีที่ถูกวิธีนั้นทำอย่ างไร

การขอพรพระสีวลีนั้นหากทำได้ถูกหลักถูกวิธีก็จะเสริมโชคลาภ เงิน ทอง เสริมบารมีให้กับตนเองและกิจการงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี เชื่อว่าใครที่บูช าพระสีวลีนั้นชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้ารุ่งเรือง

ทำมาค้าขึ้น ธุรกิจกำไรดี งานก้าวหน้า วันนี้เราขอ แนะนำวิธีไหว้พระสีวลี ที่ถูกวิธีมาฝากทุกคน หากสนใจก็อย่ าลืมนำไปทำต ามที่แนะนำได้เลย

เคล็ดลับการบูช าพระสีวลี

หั ว ใ จ หลักในการบูช าพระสีวลีนั้นหากรู้สึกว่าชีวิตตัวเองลำบากให้หาเวลาทำบุญบ่อย ๆ และรวมถึงย ามที่สุขสบายเราเองก็ต้องแบ่งเวลาไปทำบุญเช่นกัน ทำใจให้สงบ มีใจศรัทธา ทำบุญต ามกำลังของตนเองที่มี ถวายด้วยใจบริสุทธิ์ เพราะว่าการให้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันยิ่งใหญ่เสมอ

ขั้นตอนการบูช า

จัดการเตรียมของไหว้ ก็จะมีน้ำผึ้ง ผลไม้สด ด อ กไม้ขาวหรือ ด อ กไม้ที่มีกลิ่นหอม ด อ ก บัวทุกชนิดก็ได้ โดยจะใช้อย่ างละ 3 / 5 / 7 ด อ ก ต ามสะดวก น้ำสะอาดลอย ด อ กมะลิ 1 แก้ว ธูป 3 ด อ ก จุด เทียนบูช า 1 เล่ม

จากนั้นก็ค่อยถวายบูช าแก่พระสีวลี โดยการถวายผลไม้สด น้ำผึ้งนั้นโบราณบอ กว่าควรถวายในวันพฤหัสบดี อาหารถวายวันเสาร์ จากนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง ความปรารถนา การงาน ชีวิต ครอบครัว ความรัก ขอได้หมด แต่พอสมหวังต ามที่ขอแล้วอย่ าลืมถวายสังฆทานเป็นการต่อบุญเสริมบารมีของตนเองอย่ าให้ข า ด

คาถาบูช าพระสีวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดา ต านะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะ ย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขา เทวา ภิปูชิโต โสระโห ปัจจะ ย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระ คุณัง เอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

อย่ าลืมตั้งใจบูช า ตั้งใจถวายและตั้งใจสวดคาถาบูช าด้วย พร้อมกันนั้นตัวคุณเองก็จะต้องเป็นคนที่หมั่นทำบุญ ทำทานอยู่เสมอ เป็นคนดีในระดับหนึ่งที่ขยัน ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเพราะ

แม้จะเป็นการขอพระการที่ท่านจะให้พรใครท่านก็คงจะเลือ กให้คนดีมากกว่าคนไม่ดีจริงไหม เพราะหากคุณดีพอแล้ว เหมาะสมกับพรคุณจะได้บอ กต่อสิ่งดี ๆ นั้นต่อไปมันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลย

ที่มา horoscopedaily99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *