สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สมัครสินเชื่อเงินสด CardX SPEEDY LOAN โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

สินเชื่อ cardx speedy loan
สมัครสินเชื่อ Cardx speedy
loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

วงเงินอนุมัติ

 • 20,000 – 5,000,000 บาท

วงเงินและการผ่อนชำระ

 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,000 – 99,999 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน
สินเชื่อ card speedy loan
สมัครสินเชื่อ card speedy loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้ อนุมัติไวสุดใน 15 นาที

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ CardX SPEEDY LOAN

 1. อายุ 20 – 60 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้

สำหรับเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

บัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงิน

 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ย

ตารางดอกเบี้ย cardx speedy loan
พนักงานประจำ
สมัครสินเชื่อ cardx speedy loan
เจ้าของกิจการ

 

หมายเหตุ

 • การพิจรณาวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แสดงในตาราง เป็นอัตราดอกเบี้ยตัวอย่างของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการเท่านั้น ซึ่งการพิจรณาอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคลและเงื่อนไขบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัด = อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + 3% (สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

ช่องทางการติดต่อ

 • โทรหาเรา CardX พร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 1468
 • CardX
สมัครสินเชื่อ cardx speedy loan
สินเชื่อ cardx speedy loan