บัตรเงินด่วน Xpress Cash เงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้

บัตรเงินด่วน Xpress Cash อนุมัติไวได้เงินเร็ว ใช้บัตรกดเงินสด/บัตรผ่อนสินค้า/รูดแทนเงินสด เงินเดือน 7,500 บาทก็สมัครได้

สินเชื่อ
บัตรเงินด่วน Xpress Cash

จุดเด่นสินเชื่อ

 • เงินเดือน 7,500บาทก็สมัครได้
 • บัตรกดเงินสดสมัครง่ายไม่ต้องส่งเอกสารรายได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 • อนุมัติไวสุด 15 นาที ได้เงินเร็ว
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • จ่ายคืนน้อย 3%/5%

วงเงินสูงสุดของสินเชื่อ

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินฉุกเฉิน)อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่อยู่ปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

หมายเหตุ

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่องอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สมัครผ่าน K Plus ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K Plus ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุระกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัตผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารแสดงรายได้
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไม่ต้องยื่น) หรือสำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  • ถ้าต้องการขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารอื่น (Statement)
 • กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารแสดงรายได้
  • Statement ย้อนหลัง 6เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ตาราง
ตารางอัตราดอกเบี้ย บัตรเงินด่วน Xpress Cash

วิธีสมัคร

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS อนุมัติง่ายๆ แค่6 ขั้นตอน

สินเชิ่อ
1 กดเมนูสินเชื่อ และกดบัตรเงินด่วน Xpless Cash

 

สินเชื่อ
2 กรอกข้อมูล และ สมัครบริการ NDID ยืนยันตัวตน

 

ขั้นตอน
3 ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

 

ขั้นตอน
4 สรุปวงเงินเบื้องต้นและโหลดเอกสาร

 

ขั้นตอน
5 เลือกบริการเงินสดโอนไว รับเข้าบัญชีใน 2 วันทำการ

 

ขั้นตอน
6 รู้ผลอนุมัติใน 15 นาที

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

 • เอกสารแสดงตัวตน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ(ต้องแนปสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
 • เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
  • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมเช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม
   • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีกสิกรไม่ต้องยื่น)
   • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

ช่องทางติดต่อ

 • ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • www.kasikornbank.com
 • Callcenter 02-8888888

ช่องทางชำระเงิน

 • เคาร์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย (ในวันเวลาที่เปิดทำการ)
 • ชำระผ่านแอป K PLUS
 • ชำระผ่านตัวแทน เคาร์เตอร์เซอร์วิส   โลตัส ฯ
บัตรกดเงินสด
บัตรเงินด่วนXpress Cash