สินเชื่อเพื่อคุณ ให้กู้สูงสุด 30,000 บาท

ช่วงนี้การเงินเป็นยังไงบ้าง ถ้าการเงินคุณติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงเราได้นะ สินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อของธนาคารออมสิน ให้วงเงินอนุมัติสูงถึง 30,000 บาท

ทำไมต้องเลือก สินเชื่อเพื่อคุณ ?

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย
 • ลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำยื่นกู้ได้
 • ลูกค้าเดิมทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้ที่มีอาชีพอิสละก็สามารถยื่นกู้ได้
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

ใครสามารถกู้ได้บ้าง ?

จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ลูกค้าเดิมที่มีอาชีพอิสระที่ธนาคารคัดเลือก
 • ลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่ ผู้ที่มีรายได้ประจำ เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
รายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่กู้สินเชื่อเพื่อคุณ
คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ลูกค้าที่มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, Statement เดือนล่าสุด
 • ลูกค้าที่มีอาชีพอิสระ ให้ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฏในภาพถ่าย

ทุกอาชีพสมัครได้ ไม่ช็อต K Pay Later ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง 20,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

วงเงินสินเชื่อ

ธนาคารออมสินอนุมัติวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

 • ลูกค้าใหม่อาชีพออิสระที่ธนาคารคัดเลือก อนุมัติวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 • ลูกค้าเดิมที่ประกอบอาชีพอิสระ อนุมัติวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 • ลูกค้าเดิมที่มีรายได้ประจำ อนุมัติวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

การผ่อนชำระเงินคืนจำนวน 24 งวด

 • วงเงินกู้ 8,000 บาท  ผ่อนชำระ 390 บาท
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท  ผ่อนชำระ 485 บาท
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท  ผ่อนชำระ 730 บาท
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท  ผ่อนชำระ 970 บาท
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท  ผ่อนชำระ 1,250 บาท
 • วงเงินกู้ 30,000 บาท  ผ่อนชำระ 1,500 บาท
ตารางสรุปการผ่อนชำระเงินคืนของสินเชื่อเพื่อคุณ
จำนวนผ่อนชำระเงินคืนในแต่ละงวดของ สินเชื่อ เพื่อคุณ

ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของสินเชื่อเพื่อคุณ

 • ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตัวเอง ผ่านทาง www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อไปติดต่อสาขาที่ประวงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566