ร้อนเงินเมื่อไหร่ ยืม LINE BK วงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมนาโน รายได้ 5,000 บาทก็ยืมได้

LINE BK วงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมนาโน  อนุมัติไว รู้ผลทันที ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ วงเงินสูงสุด 800,000 บาท

Line
Line BK วงเงิมให้ยืม

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • อนุมัติรู้ไวรู้ผลทันที
 • ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้
 • เลือกรูปแบบการเบิกถอนที่เหมาะกับคูณ
 • ฟรีค่าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุด

วงเงิน
สมัคร LINE BK

คุณสมบัติผู้สมัคร

วงเงินให้ยืม

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • พนักงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 7,000บาทต่อเดือน
 • ผู้ประกอนอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
 • ในบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม คือสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน โดยสามารถยื่นได้สูงสุด 5 บัญชี

วงเงินให้ยืมนาโน

 • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน
 • ในบางกรณีต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันร้ายได้เพิ่มเติม คือสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน โดยสามารถยื่นได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงตัวตน
 • ใช้เพียงเอกสารเพื่อยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 7 เดือน ธนาคารใดก็ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ(อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 18%ถึง 25% ต่อปี

วิธีสมัคร

 

การสมัคร
วิธีสมัคร LINE BK
 1. ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเงินให้ยืม”
 2. รับทราบและยอมรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมัคร”
 3. ตรวจการกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเชื่อ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล,ข้อมูลเพิ่มเติม,ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีสถาบันการเงินอื่น
 4. ยืนยันข้อมูลขอสินเชื่อ
วิธีสมัคร
วิธีสมัคร LINE BK วงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมนาโน

5.อ่านและยอมรับข้อกำหนด

6.ระบุวงเงินที่ต้องการขอกู้และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบรายได้ของผู้สมัครได้ หรือผู้สมัครต้องการวงเงินที่มากขึ้น ผู้สมัครจะแนบ Bank Statement 7 เดือน ล่าสุด

7. ยืนยันการสมัครสินเชื่อ

8. สัญญาสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์

ช่องทางและวิธีชำระ

 • หักบัญชีเงินฝาก LINE BK อัตโนมัติ ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมจ่าย
 • ชำระเองผ่านบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • ดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์ของตนเอง เพื่อใช้ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชันธนาคารใหนก็ได้

ช่องทางติดต่อ