สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล กู้เริ่มต้น 5,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล ซึ่งเป็นการให้เงินกู้แก่บุคคลธรรมดา เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับคนที่มองหาเงินกู้ระยะสั้น ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

ขอสินเชื่อเมืองไทย
สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยแคปปิตอล

 • ไม่ใช้ผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์
 • กู้เริ่มต้น 5,000 บาท ชำระดีเพิ่มวงเงินได้
 • ผ่อนสบายใจได้นาน 36 เดือน

สินเชื่อ Firstchoice Snap Cash วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

วงเงินให้สินเชื่อของบริษัท

 • ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระ 10 – 36 เดือน

ประเภทการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมใดๆ

 • คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)
ตารางสรุปการผ่อนชำระดอกเบี้ยเเละเงินต้น
ตารางชำระเงินเเต่ละงวด

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
 • รับพิจารณาลูกค้าที่มีสินเชื่ออยู่แล้ว และลูกค้าใหม่
 • ประกอบอาชีพทั่วไป เกษตรกร พนักงานบริษัท ค้าขาย ไรเดอร์ วินมอเตอร์ไซค์
 • ไม่ติดแบล็กลิสบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

ลูกค้าใหม่ แสดงหลักฐานเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่

 • ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน ค่าไฟฟ้า เดือนล่าสุด
 • ผู้ประกอบอาชีพเกษตตรกร ได้แก่ สมุดทะเบียนเกษตรกร บัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวจริง หรือ
 • เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน (คาร์บอน) 3-6 เดือน พร้อมบัตรประจำตัวพนักงานตัวจริง Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

หมายเหตุ : การพิจารณาสินเชื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท