สินเชื่อเพย์ เลย์เทอร์ สินค้าทั่วไป วงเงินสูงสุด 50,000บาท รับของก่อนผ่อนทีหลัง

paylayter
สินเชื่อเพย์ เลย์เทอร์

สินเชื่อเพย์ เลย์เทอร์ สินค้าทั่วไป  เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะซื้อสินค้าทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ประมง เป็นต้น

เพย์เลย์เทอร์สินค้าทั่วไป
สินเชื่อเพย์เลย์เทอร์ สินค้าทั่วไป

 

สินเชื่อเพย์ เลย์เทอร์

 • ได้ของไปใช้ก่อนผ่อนทีหลัง
 • ไม่ใช้คนค้ำประกันหรือหลักประกัน
 • ผ่อนได้นานสะบายใจ สูงสุด 60 เดือน

วงเงินสูงสุด

 • วงเงินให้สินเชื่อ 1,000-50,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่านชำระ 6-60 งวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพทั่วไป เกษตร พนักงานบริษัท ค้าขาย ไรเดอร์ วินมอไซค์ ฯลฯ
 • ไม่ติดแบล็กลิสบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำหรับลูกค้าใหม่ แสดงหลักฐานเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่
 1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน ค่าไฟฟ้า เดือนล่าสุด หรือ
 2. ผู้ประกอบอาชีพเกษตร เอกสารได้แก่ สมุดทะเบียนเกษตรกร บัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวจริงหรือ
 3.  เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน (คาร์บอน )3-6 เดือน พร้อบบัตรประจำตัวพนักงาน ตัวจริง stetemaent ย้อนหลัง 3 เดือน

หมายเหตุ*การพิจารณาสินเชื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนี้ยม คำนวนแบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อ คูณสมบัติผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน หลักประกัน วงเงินสินเชื่อ ฯลฯ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพย์ เลย์เทอร์

 • คิดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25 % ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าจ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565

Paylayter
สินเชื่อเพย์เลย์เทอร์ สินค้าทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

 • เมืองไทย แคปปิตอล ทุกสาขา
 •             tei

  วิธีชำระเงินคืน

  • ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่สาขาของบริษัททุกสาขา หรือ ขอรับบาร์โค้ด จากสาขาของบริษัทเพื่อนำไปชำระที่ตัวแทน เช่น เมืองไทยแคปปิตอล  เคาร์เตอร์เซอร์วิส โลตัส  โมบายแบงก์กิ้ง(เฉพาะวันเวลาธนาคารเปิดให้บริการ)

  ***ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ท่านสามารถดูระละเอียดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ที่ ประกาศที่ติดไว้ ที่ทำการสาขาและ www.muangthaicap.com

  paylayter
  สินเชื่อเพย์เลย์เทอร์